در حال بارگذاری ...
جمعه 28 مهر 1396

بازدید رئیس کمیته استانی نظارت و ارزیابی از دانشکده / آموزشکده های فنی و حرفه ای استان

رئیس کمیته استانی نظارت و ارزیابی به همراه نماینده استانی از دانشکده آموزشکده های فنی استان آذربایجان غربی بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان روند ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورود قرار گرفتند.

در این بازدیدها دکتر پوراسد و آقای موحدنژاد با حضور در دانشکده قاضی طباطبایی و نیز آموزشکده های دختران ارومیه و خوی و نیز آموزشکده شهید بهشتی ارومیه، ضمن بازدید از مراحل مختلف ثبت نام در مراکز و دیدار با مسئولین محترم آنها برای مسئولین آموزشکده ها آرزوی موفقیت نموده و از تلاش های آنها برای تسهیل شرایط ثبت نام دانشجویان قدردانی نمودند.

نظرات کاربران